Con bò không biết đi nhậu, chỉ biết ăn cỏ, bởi vì nó ngu *** **


Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi... mỏi lắm rồi

Vợ tuy không sinh ra ta , nhưng có công nuôi dưỡng ta .
Cơm ta ăn , vợ ta nấu .
Quần áo ta mặc , vợ ta giặt .
Vì vậy , ta phải có bổn phận coi vợ ta như là mẹ của ta